Genveje

Guldborgsund Kommune

Databeskyttelse (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte en ny lovgivning om databeskyttelse i kraft – Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven giver dig som borger ret til, selv at bestemme, hvordan dine personoplysninger blive brugt, og hvem, der mtil få ad

Personoplysninger er alt fra navn, adresse, cpr-nummer, e-mail, telefonnummer, helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om politisk overbevisning til oplysninger om strafbare forhold, race og etnisk oprindelse.

Kommunens pligter

Vi har en oplysningspligt over for dig som borger. Så snart vi begynder at indsamle personoplysninger om dig, har vi således pligt til, at:

 • tydeliggøre vores identitet som myndighed (dataansvarlig, for eksempel via kommunelogo i breve, afgørelser mv)
 • give dig kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • oplyse dig om formålet med at indsamle dine personoplysninger
 • oplyse dig om retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger
 • oplyse dig om andet, der er nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger (eksempelvis hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og vi videregiver dem).

Dine rettigheder

Dine rettigheder er blevet styrket, med den nye lovgivning om databeskyttelse. Som borger har du således blandt andet ret til, at:

 • se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret),
 • få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet (retten til berigtigelse),
 • få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt),
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger (retten til begrænsning af behandling),
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger (indsigelsesretten), og
 • klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger bliver behandlet på.

Hvis du beder om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, skal du hurtigst muligt – og senest efter 1 måned – have besked om, hvad der vil blive gjort, som følge af din henvendelse.

Har du spørgsmål om vores håndtering af dine personoplysninger?

Har du spørgsmål om dine rettigheder efter den nye lovgivning om databeskyttelse, eller ønsker du at benytte dig heraf, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR: 38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02

Sikker beskedfunktion: http://dpo.bechbruun.com/guldborgsund .

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger.

2018 Senest opdateret: 12. December 2018